Правила участі у Програмі BULKA club від 16 червня 2022 р.

Авторизація – процес підтвердження фізичною особою номеру телефону для отримання доступу до Рахунку
через Мобільний додаток.
Бонус– умовна облікова одиниця, яка нараховується на Рахунок Учасника в рамках Програми.
Кешбек – це повернення частини коштів при покупці у вигляді бонусів, що являються внутрішньою валютою
додатку.
Винагорода – означає заохочення у вигляді Балів, знижок, акційних цін на товари (послуги), відповідно до
визначених Мнеджером умов.
Віртуальна картка (Програми «BULKA club») – картка, що автоматично створюється в інформаційній системі
Менеджера після встановлення Учасником Мобільного додатка BULKA та після проходження процесу Авторизації, з
унікальним в межах Програми номером, який використовується Учасником на касах Мережі BULKA у вигляді
штрихкоду для накопичення Балів, отримання Бонусів і Пропозицій.
Гаряча лінія BULKA – адміністративний підрозділ Менеджера, який виконує функції підтримки та
інформування Учасників з боку Програми, використовуючи різні канали комунікації: телефон (0800504342),
електронну пошту (bulka.club@gmail.com).
Користувач Мобільного додатка «BULKA»/Користувач – Учасник Програми «BULKA club», який встановив
Мобільний додаток і пройшов Авторизацію.
Мобільний додаток « BULKA» – Програмний сервіс, розміщений Менеджером Програми в каталозі додатків
App Store, Play Market, що надає Учаснику доступ до особистих даних для їх редагування та видалення, до Бонусів,
Пропозицій Програми та до іншого функціоналу Програми і містить в собі Віртуальну картку. Пристрої, на яких може
бути встановлений Мобільний додаток, повинні мати операційну систему Android (версія не нижче 5.0) або iOS
(версія не нижче 11.0).
Мобільний номер Користувача – номер мобільного телефону Користувача Мобільного додатку «BULKA»,
який використовується для підтвердження участі фізичної особи у Програмі для подальшого користування Мобільним
додатком.
Пропозиції Програми «BULKA club» (Пропозиції) – спеціальні та/або персональні акційні пропозиції
Програми, виконуючи умови яких, Учасник Програми має можливість отримати у тому числі, але не обмежуючись,
додаткову Винагороду за свої покупки.
Рахунок в Програмі – сукупність даних в інформаційній системі Програми Менеджера про трансакції
нарахування та списання Бонусів Учасника Програми.
Реєстраційна анкета – це анкета в електронному вигляді, що підлягає обов’язковому заповненню
персональними та іншими даними фізичної особи, яка має намір стати Учасником Програми.
Реєстрація в Програмі – це сукупність процесів, що виконує фізична особа з ціллю набуття статусу Учасника
Програми за допомогою матеріально-технічної бази Менеджера: Мобільного додатку «BULKA», Персональної
сторінки або електронної Реєстраційної анкети чи Гарячої лінії «BULKA».
Учасник Програми «BULKA club»/Учасник – фізична особа (суб’єкт персональних даних), яка бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена Менеджером.

1. Участь у Програмі.

1.1 Учасником Програми можна стати у порядку, передбаченому Правилами: – шляхом скачування Мобільного
додатку «BULKA» з сервісів Google Play, або App Store.
1.2 Учасниками Програми можуть бути лише дієздатні фізичні особи, які досягли вісімнадцяти років.
1.3 На Учасника Програми поширюватимуться діючі Правила участі у Програмі «BULKA club» з усіма внесеними до
них змінами з моменту отримання згоди Учасника Програми з Правилами участі у Програмі. Згода вважається
отриманою в одному з випадків: – якщо Учасник пройшов Реєстрацію у Мобільному додатку;
1.4 Про умови Правил участі у Програмі «BULKA club» можна дізнатися у Мобільному додатку «BULKA», на сайті
https://bulka.market, або за телефоном Гарячої лінії «BULKA».
1.5 При Реєстрації через Мобільний додаток «BULKA» – Учасник може отримувати Бонуси та Пропозиції лише в
електронному форматі, що передбачає формування Бонусів та Пропозицій Програми в електронному вигляді та
надання доступу до їх переліку у Мобільному додатку «BULKA»
1.6 При Реєстрації через Мобільний додаток «BULKA», Учасник повинен обов`язково вказувати номер мобільного
телефону, бо він є унікальним ідентифікатором та універсальним каналом зв’язку при вирішенні різних питань,
пов’язаних з отриманням Винагороди від Програми.
1.7 Менеджер не зобов’язаний перевіряти внесені до Реєстраційної анкети дані та ідентифікувати особу Учасника під
час його реєстрації у Програмі, Учасник несе повну відповідальність за точність та/або достовірність наданих даних та
за наслідки, спричинені наданням недостовірних та неточних даних під час реєстрації у Програмі.
1.8 Віртуальні картки не мають терміну дії, за винятком випадків призупинення або припинення Менеджером дії такої
картки Учасника Програми достроково згідно з діючими Правилами участі.
1.9 Працівник Мережі «BULKA», що здійснює розрахунок з Учасником Програми, має право відмовити йому в
прийнятті Віртуальної картки для нарахування Винагороди у випадку відсутності відповідної технічної можливості.
1.10 Менеджер залишає за собою право при виявленні Несанкціонованої участі, призупинити або припинити участь у
Програмі будь-якого її Учасника, без попереднього повідомлення його про це, шляхом блокування картки. Менеджер
не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій. У випадку припинення
участі у Програмі «BULKA club», Бонуси та Пропозиції на відповідному Рахунку блокуються.
1.11 Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Менеджеру письмове
повідомлення в паперовому або електронному вигляді щодо припинення участі. Участь Учасника в Програмі
припиняється з моменту розгляду Менеджером зазначеного повідомлення, при цьому Бали, Бонуси та Пропозиції
анулюються, а Учасник більше не буде мати доступ до Рахунку у Мобільному додатку «BULKA».
1.12 Менеджер не несе відповідальність за технічні ускладнення, що викликали призупинення або припинення участі
у Програмі будь-якого її Учасника.

2. Особливості участі у Програмі через Мобільний додаток «BULKA»

2.1 Учасник Програми встановлює додаток шляхом завантаження з Play Market чи App Store.
2.2 Після проходження Авторизації та/або Реєстрації у Мобільному додатку «BULKA» Віртуальна картка
автоматично присвоюється в електронному вигляді, індивідуально для кожного пристрою, без необхідності
попереднього здійснення покупки.
2.3 Після успішного встановлення Мобільного додатка раніше зареєстрований Учасник Програми проходить
Авторизацію шляхом підтвердження номера телефону, з якого відбувається Авторизація, погодження з Правилами
участі у Програмі «BULKA club» та правилами користування Мобільним додатком, введення номера своєї будь-якої
наявної картки «Власного Рахунку» та при потребі, інших даних Учасника для підтвердження його участі у Програмі.
2.4 Користувач Мобільного додатка має можливість користуватися можливостями Програми, а саме: переглядати та
накопичувати бали «BULKA club», користуватися Пропозиціями і використовувати Бонуси шляхом сканування
Віртуальної картки (штрихкода) з екрану свого мобільного пристрою при кожній покупці в Мережі «BULKA».
2.5 Користувач Мобільного додатка зобов’язується:
2.5.1 Дотримуватись Правил участі у Програмі «BULKA club».
2.5.2 Не залишати свій мобільний пристрій, на якому встановлено Мобільний додаток, без нагляду.
2.5.3. Своєчасно встановлювати доступні оновлення Мобільного додатка.

3. Нарахування Балів

3.1 У рамках дії Програми її Учасники накопичують Бонуси, що можуть бути використані згодом відповідно до
діючих Правил участі.
3.2 За кожну 1 гривню, сплачену в Мережі «BULKA», Учасник Програми отримує на Рахунок 1 Бонус.
100 грн. = 100 бонусів від Програми
3.3 Учаснику Програми повідомляють кількість накопичених Балів у вигляді цілого числа більше 1 (одного) Бонусу.
3.4 Нарахування Балів здійснюється виключно за власні покупки Учасника Програми. Для нарахування Балів Учасник
Програми при здійсненні покупки повинен надати на касі Мережі «BULKA» штрихкод мобільного додатку.
3.7 Менеджер має право анулювати з Рахунка Учасника Програми Бонуси:
– зараховані помилково;
– пов’язані з трансакцією, що була скасована;
– у випадку повернення товару;
3.8 Бонуси не нараховуються на Рахунок Учасника Програми при купівлі:
– тютюнових виробів;
– алкогольних напоїв;

4. Використання Бонусів

4.1 При перерахуванні 1 накопичений Бонус дорівнює 1 копійці.
1 Бонус від Програми = 1 коп. Бонусу
100 Бонусів від Програми = 1 грн. Бонусу
4.2 Кожен новий Бонус буде сумуватися до отриманих раніше невикористаних Бонусів, та відображатися у
Мобільному додатку у вигляді загальної суми.
4.3 Бонуси списуються на касі Мережі «BULKA» після усної згоди Учасника Програми на їх використання, або
особисто за допомогою Гарячої Лінії «BULKA».
4.4 Бонус можна використовувати частково – він зменшує вартість товарів в чеку до максимально можливої суми
залежно від необхідності округлення чеку, встановлених чинним законодавством мінімальних розмірів цін та
кількості позицій в чеку.
4.5 Для використання Бонусу при здійсненні покупки, необхідно пред’явити на касі Мережі «BULKA» штрихкод
мобільного додатку.
4.6 Бонус не застосовується:
– при купівлі алкогольних напоїв;
– при купівлі тютюнових виробів;
– при купівлі акційних товарів
4.7 Бонус може бути використаний лише один раз.
4.8 Після використання частки Бонусу в електронному вигляді, його залишок продовжує відображатися у Мобільному
додатку.
4.9 Бонус не може бути отримано в грошовому еквіваленті, він не є товаром, нематеріальним активом, і не може
продаватися за оплату іншим Учасниками Програми чи на інших умовах передаватися третім особам.

5. Використання Пропозицій Програми

5.1 Використовуючи Пропозиції, які пропонує Менеджер, Учасник Програми має можливість одержувати
Винагороду. Менеджер визначає перелік товарів та інші умови, виконавши які Учасник Програми одержує певну
Винагороду.
5.2 Персональні Пропозиції спрацьовують тільки на базі фактично сплаченої вартості товару. Тому, якщо в покупці
використано Бонус, що згідно п. 4.14 зменшує вартість товарів у чеку пропорційно їх вартості, Пропозиції
спрацьовують на залишок суми товару, що утворився з різниці початкової вартості товару та Бонусу (або частки
Бонусу), і за який необхідно розраховуватися грошима. Тобто деякі види Пропозицій (наприклад, з умовами по
обмеженню суми покупки) можуть не спрацювати через пониження вартості позицій в чеку, і як наслідок –
невиконання умов Пропозиції.
5.3 Щоб використати Пропозицію, Учасник повинен пред’явити на касі Мережі «BULKA» свою Віртуальну картку.
5.4 Пропозиції можуть бути призначені для одноразового або багаторазового використання – кінцевий термін дії
та/або кількість використань вказуються в супроводжувальному тексті до неї.
5.5 В одному чеку не може бути використано дві і більше Персональних пропозицій з однаковим найменуванням
(наприклад, дві пропозиції «Будь-які товари» та ін.).
5.6 Пропозиція використовується на касі Мережі «BULKA» автоматично, якщо термін її дії не закінчився, умови
покупки, зазначені у супроводжувальному до неї тексті, виконані, та вона знаходиться в активованому стані.
5.7 Після використання одноразові Пропозиції зникають з переліку активних пропозицій Учасника у Мобільному
додатку.

6. Збір, збереження, використання, обробка та передача даних Учасника Програми

6.1 Проходження Авторизації та Реєстрації особою у Мобільному додатку, або натискання на екрані введення номеру
телефону кнопки «Отримати код підтвердження», засвідчує добровільну згоду (дозвіл) особи на обробку її
персональних даних, внесених у відповідну форму, в тому числі передавати персональні дані Партнерам Програми, а
також право передавати дані про її телефонний номер Оператору мобільного зв’язку, який зазначено особою у
відповідній формі для обробки даних про телекомунікаційні послуги, що споживаються даною особою, в тому числі
інформація про місцезнаходження її телефонного пристрою для передачі цих даних Менеджеру Програми BULKA
club для реалізації участі особи у Програмі «BULKA club», в тому числі отримання рекламної інформації на її
телефонний номер, а також підтверджує, що особі повідомлено про її права та мету збору її персональних даних у
рамках і з метою реалізації Програми «BULKA club».
6.2 Персональні дані, які Учасник Програми надає Менеджеру збираються на добровільній основі, обробка та
використання таких даних здійснюється лише в цілях, визначених у цих Правилах Програми. Якщо Учасник
Програми вирішить не надавати певні персональні дані, це може вплинути на послуги, які Менеджер може
запропонувати.
6.3 Під час реєстрації в Програмі Менеджер просить Учасника надати деякі персональні дані, такі як ім’я та прізвище,
номер телефону, дату народження та адресу електронної пошти.
6.4 Учасник Програми зобов’язується надавати точні та достовірні дані, а також своєчасно повідомляти Менеджера
про зміни, що стосуються наданих відомостей через повідомлення на Гарячу лінію «BULKA», або через самостійне
внесення змін за допомогою функціоналу Мобільного додатка.
6.5 Метою обробки персональних даних Менеджером є забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу,
для інформування Учасників про акції та персональні пропозиції Менеджера та Партнерів Програми.
6.6 Менеджер збирає персональну інформацію Учасників для наступних цілей:
– реєстрації Учасника в Програмі;
– надання Учаснику персональних пропозицій та іншої інформації, яка, на думку Менеджера може бути цікава
Учаснику;
– надання Учаснику запрошень взяти участь в заходах і опитуваннях Менеджера;
– проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення сервісу Менеджера;
– відображення персоналізованої реклами;
– вдосконалення маркетингових і рекламних заходів з боку Менеджера;
– надання іншої інформації та послуг, запитуваних Учасником.
6.7 Учасник може звернутися до Менеджера будь-яким зручним способом, щоб повідомити, якщо не бажає
отримувати рекламні матеріали від Менеджера.
6.8 Менеджер може передавати інформацію, яку збирає, третім особам, які надають послуги Менеджеру, з метою
надання сервісів Учасникам або проведення досліджень при цьому отриману інформацію, яка передається, залучені
треті особи не мають право використовувати інакше як для надання послуг Учасникам.
6.9 Якщо Менеджер передає персональні дані, ним вживаються необхідні заходи для забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства про захист персональних даних, у тому числі Закону України “Про захист персональних
даних”.
6.10 Менеджер може Передавати персональні дані Учасників на запити компетентних органів, оформлених відповідно
до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.
6.11 Обробка та передача наданих Учасником персональних даних здійснюється визначеними працівниками
Менеджера і лише відповідно до їхніх професійних або трудових обов’язків. Таким особам забороняється
розголошувати ці дані навіть після припинення трудових відносин з Менеджером.
6.12 Менеджер приймає всі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Учасника зокрема
збереження та обробка даних здійснюється на обладнанні, що розміщується в охоронюваних приміщеннях з
обмеженим доступом.
6.13 Персональні дані зберігатимуться Менеджером протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище
мети та цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені у випадках, передбачених чинним
законодавством України або згідно офіційного запита Учасника впродовж 30 календарних днів. Знищення
персональних даних Учасника автоматично тягне за собою виключення Учасника з Програми.
6.14 Всі запити від Учасників щодо їх персональних даних, обробляються впродовж 30 календарних днів.

7. Інші умови

7.1 Менеджер на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила участі в будь-який час, попередньо
повідомивши Учасників Програми про внесення таких змін за 31 календарних днів. Інформація про внесені зміни
публікується у спеціально відведених місцях Мережі «BULKA» та/або на офіційному сайті, Мобільному додатку
«BULKA».
7.2 Менеджер залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час, повідомивши про це не
пізніше ніж за один місяць через сайт bulka.market, а також у Куточках споживача в торговельних точках Мережі
«BULKA».
7.3 Менеджер не несе відповідальність за несвоєчасну доставку/отримання Бонусів та Пропозицій, або інших
матеріалів Програми.

Прокрутити вгору